Ενδοδοντία

Η ενδοδοντική θεραπεία ή αλλιώς απονεύρωση, είναι οδοντιατρική διαδικασία που αφορά τη θεραπεία των λοιμώξεων των δοντιών όταν αυτά επηρεάζουν τον πολφό του δοντιού, δηλαδή το εσωτερικό του τμήμα, προκαλώντας φλεγμονή ή/και μόλυνση. Οι ριζικοί σωληνες γεμίζονται με γουταπέρκα, ένα ελαστικό υλικό σαν καουτσούκ, για να προληφθεί η επανεμφάνιση μόλυνσης στο δόντι. Στη συνέχεια το δόντι σφραγίζεται μόνιμα, ή με έναν άξονα και/ή πορσελάνινη στεφάνη. Αυτό επιτρέπει τη διατήρηση του δοντιού στον οδοντικό φραγμό.

Α )Ενδοδοντική θεραπεία μονόριζων και πολύριζων δοντιών

endo

Β) Επεμβάσεις εκτομής ακροριζίων (ακροριζεκτομή), με ανάστροφη έμφραξη

H ακροριζεκτομή είναι μία ενδοδοντική χειρουργική επέμβαση που περιλαμβάνει τη χειρουργική αφαίρεση του άκρου της ρίζας του δοντιού ή αλλιώς ακρορίζιο, και την έμφραξη της ρίζας του. Σκοπός της είναι η καταπολέμηση μιας μόλυνσης που έχει προσβάλει τους ιστούς του δοντιού γύρω από την άκρη της ρίζας του, ώστε να σωθεί το δόντι και να αποφευχθεί η εξαγωγή του.

Πότε χρειάζεται η ακροριζεκτομή

  • σε περιπτώσεις αποτυχίας μιας απονεύρωσης ή και της επανάληψης μιας ενδοδοντικής θεραπείας
  • σε περιπτώσεις ύπαρξης αποστήματος στην περιοχή της ρίζας του δοντιού που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία
  • σε περιπτώσεις κατάγματος ή διάτρησης της ρίζας του δοντιού
  • σε θραύση κάποιου εργαλείου μέσα στο ριζικό σωλήνα που δεν μπορεί να αφαιρεθεί
  • σε περιπτώσεις αδυναμίας ολοκλήρωσης της ενδοδοντικής θεραπείας λόγω ανατομικών προβλημάτων στις ρίζες του δοντιού ή σε έξοδο του εμφρακτικού υλικού στον περιακροριζικό χώρο

Γ) Ενδοδοντική θεραπεία –πολφοτομή νεογιλών οδόντων

tooth sweet

Η πολφοτομή είναι μια μορφή απονεύρωσης που εφαρμόζεται κυρίως σε νεογιλά δόντια. Σκοπός της είναι να διατηρήσουμε το επιφανειακό τμήμα του πολφού ζωντανό και να αποφύγουμε την κανονική απονεύρωση. Κατά τη διαδικασία της πολφοτομής αφαιρούμε μόνο το μυλικό τμήμα του πολφού και αφού προστατεύσουμε τον ριζικό πολφό με ειδικό φαρμακευτικό παρασκεύασμα, σφραγίζουμε το δόντι. Έτσι μπορούμε συνήθως να διατηρήσουμε το δόντι σε υγιή κατάσταση για μερικά χρόνια εώς ότου πέσει με τη φυσική ροή του χρόνου.