Ακίνητη Προσθετική

A) Στεφάνη ή γέφυρα με πολύτιμα ή μη μέταλλα,ζιρκόνιο και επικάλυψη πορσελάνης ή ακρυλικού

Οι οδοντικές γέφυρες είναι προσθετικές αποκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση ενός ή περισσότερων ελλειπόντων δοντιών. Οι οδοντικές γέφυρες είναι ακίνητες προσθετικές εργασίες και έτσι στερεώνονται μόνιμα στο στόμα. Αποτελούν τη συνηθέστερη μέθοδο αντικατάστασης δοντιών, αν και η χρήση οδοντικών εμφυτευμάτων παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα.

Οι οδοντικές γέφυρες ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες :

  • Μεταλλοκεραμικές γέφυρες

Αυτός ο τύπος γεφυρών χρησιμοποιείται ευρύτερα σήμερα. Οι συγκεκριμένες γέφυρες  αποτελούνται από έναν μεταλλικό σκελετό ο οποίος καλύπτεται εξολοκλήρου με κεραμικό υλικό (πορσελάνη). Προσφέρουν αρκετά μεγάλη αντοχή αλλά  η παρουσία σκουρόχρωμου μεταλλικού σκελετού κυρίως στά όρια των στεφανών κοντά στα ούλα μειώνει το αισθητικό αποτέλεσμα

  • Ολοκεραμικές γέφυρες

Οι ολοκεραμικές γέφυρες δε διαθέτουν μεταλλικό πυρήνα αλλά ο σκελετός τους αποτελείται από πορσελάνη και καλύπτεται από κεραμικό υλικό. Η απουσία μεταλλικού σκελετού παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα στην αισθητική και στη φυσικότητα σε σχέση με τους άλλους τύπους γεφυρών. Μειονέκτημά τους είναι η σχετικά μειωμένη αντοχή τους σε σύγκριση με τις μεταλλοκεραμικές γέφυρες, γεγονός που περιορίζει τη χρήση τους μόνο στην πρόσθια περιοχή του στόματος .

  • Γέφυρες Ζιρκονίου

Ο σκελετός τους αποτελείται απο οξείδιο του ζιρκονίου ο οποίος έχει λευκό χρώμα και μεγάλη ανθεκτικότητα στην πίεση. Παρέχουν το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά είναι και η ακριβότερη επιλογή απο άποψη τιμής.

  • Μεταλλοακρυλικές γέφυρες

Οι μεταλλοακρυλικές γέφυρες είναι μεταλλικές στο εσωτερικό τους και έχουν πλαστική επικάλυψη εξωτερικά. Είναι μια οικονομική επιλογή αλλά δεν συνιστάται λόγω της μικρής αντοχής τους στο χρόνο και της γρήγορης αισθητικής αλλοίωσης τους.

  • Μεταλλικές γέφυρες

Οι μεταλλικές γέφυρες κατασκευάζονται πλήρως απο μέταλλο, συνήθως χρυσό αλλά χρησιμοποιούνται σπάνια πλέον παρά την πολύ μεγάλη αντοχή τους και το χαμηλότερο κόστος τους καθώς είναι αντιαισθητικές.

Β) Στεφάνη η γέφυρα προσωρινή ακρυλική

Είναι ένας τύπος προσωρινών προσθετικών αποκαταστάσεων και χρησιμοποιούνται κυρίως ως μεταβατικές αποκαταστάσεις. Έχουν μειωμένη αντοχή και μειωμένα αισθητικά αποτελέσματα.

Γ) Επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις

Οι επιεμφυτευματικές προσθετικές αποκαταστάσεις είναι το σύνολο των προσθετικών εργασιών που χρησιμοποιούνται μετά την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Χωρίζονται στις ακίνητες και στις κινητές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις:

  • Ακίνητη

implant prostheses

  • Κινητή

implants-dentures

Δ) Ανασύσταση δοντιών με εξατομικευμένους χυτούς ενδοριζικούς άξονες

Είναι μια μέθοδος αποκατάστασης ενός ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού με τη χρήση χυτών μεταλλικών αξόνων που κατασκευάζονται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο, με σκοπό τη διατήρηση του δοντιού στον οδοντικό φραγμό.